Høringssvar fra John Kåre Gill

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Det oppleves svært betenkelig at myndigheter i Norge vurderer å innføre frihetsberørende tiltak som skiller på om man er vaksinert eller ikke. Og det innad i Norge, i byer, i kommuner, mellom kommuner, på kjøpesentre, på arbeidsplasser osv. Hadde dette blitt sagt for 2 år siden hadde den allmenne befolkningen protestert høylytt og politikere hadde avslått forslaget som diktatoriske tanker. Dette er ikke veien å gå. Kjære politikere og embetsverk. Ikke bli fartsblinde, styrt av frykt og irrasjonelle handlinger. Dette har potensiale til å forandre Norge og nordmenn og hele vårt samfunn for all fremtid. Dette vil skape splid mellom befolkningen! Frihet, valgfrihet og tillit er verdier vi setter høyt i Norge. Ikke kast disse verdiene over bord. Det er nå dere politikere må vise dere som ansvarlige og voktere av vårt kjære land. Si nei til å innføre differensiering på mennesker, nei til til å begrense frihet til enkeltmennesker og nei til å gå den diktatoriske vei. Vi er bedre en dette og vis heller vei for resten av Europa at vi greier dette uten tvang.