Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg som norsk borger er bekymret for utviklingen i demokratiet vårt og sier nei til koronasertifikat.
Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter.

Det vil innebære diskriminering av uvaksinerte, er et alvorlig inngrep i folks frihet. Da blir det synonymt med vaksinetvang.

Vaksinepass nevnes nå også til bruk for å ha tilgang til butikk og kjøpesentre. At man skal bli satt i en situasjon av staten hvor man blir tvunget til å vaksinere seg for å beholde jobber kan umulig være etisk riktig.

Det er et grunnleggende prinsipp å kunne bestemme over eget liv og helse. Vi skal ikke bli fengslet i eget hjem eller land.