Høringssvar fra Maria Zahl

Dato: 05.05.2021

Bruk av "sertifikat " i samfunnet oppleves som et grovt overtramp på mitt privat liv og min virksomhets muligheter til å drive videre i et konkurransedyktig fritt samfunn.
Min helse og mine medisiner, vaksiner og behandlinger ønsker jeg å ha private.
Å måtte ta et legemiddel i form av en vaksine gjennom en slik type "press" fra myndighetene er promotering av et legemiddel noe staten Norge ikke bør stå for.
I tillegg så er dette et legemiddel som det ikke har blitt utført langtidsstudie på over fremtidige bivirkninger hos mennesker.
Jeg stiller spørsmål til regjeringen sin kunnskap om fremtidige bivirkninger når et slikt studie ikke kan fremvises?
Jeg refererer til Nuremberg koden angående medisinske eksperimenter.
Å måtte ta en test som et friskt menneske for å bevise at man ikke er syk er inngripende og oppleves som et overgrep på personvernet både på vegne av meg selv og på mine kunder.

En endring i loven som gir mulighet for offentlige instanser og private foretak å ta beslutninger som diskriminerer innbyggere i et demokratisk land er hårreisende.
Omtale i media og ved pressemelding fra regjeringen om dette "sertifikatet" har allerede påført meg en stor psykisk belastning.
Min virksomhet er sterkt berørt av lockdown og ved en gjenåpning basert på et "sertifikat" kan jeg og flere miste vårt løvebrød og kunder.
Dette gjelder både ved reiser/større arrangementer og fremtidige samarbeidsprosjekter.
Jeg er dypt bekymret for mine barns fremtid hvis Norge skal fortsette å styres av en smittevern lov som er så alvorlig inngripende i privatlivets fred.
Jeg reagerer sterkt på at man skal være tvunget til å laste ned en app eller stå registrert i en norsk helse app eller i et eu-system.
Norge er ikke medlem av EU.
Det eksisterer ikke flertall i Norges befolkning i å følge EU sine direktiver til enhver tid slik dere ønsker.
Jeg ønsker ikke å være tvunget til å eie pc, smart telefon eller laste ned en app som kan spores og angi privat informasjon til enhver tid.
Det er inngripende, diskriminerende og en grov frihetsberøvelse av norske innbyggere.
Norske myndigheter stengte ikke ned landets grenser og krevde heller ingen test ved innreise før lang tid inn i "pandemien".
Det er ulogisk å kreve dette ved slutten av "pandemien" og i tillegg innføre hjemmel for 12 måneder med dette "sertifikatet".
Hvor ligger de vitenskapelige bevisene på at vaksinene mot covid 19 hindrer smitte og spredning ?
Hvor er vitenskapelige bevis på at testing gjentatte ganger ikke skader oss?
Hva er konsekvensene hvis dette viser seg å være til mer skade?
Vil vi da få erstatning?

"Korona sertifikat" kan i tillegg misbrukes og utnyttes av ulike foretak og kriminelle for å skaffe flere kunder.
Dette kan gi til mulighet for diskriminering for de bedrifter som ikke ønsker å diskriminere sine kunder dermed ødelegge fri konkurranse.
Jeg ønsker også å gjøre oppmerksom på økt kriminalitet i forhold til at dette kan gi økt mulighet for korrupsjon i enkelte land.
Reisende som tester negativt kan i mange korrupte land bli anklaget/lurt til å teste "positivt" og bli påført skyhøye bøter.
Denne type bøter eksisterer allerede i Spania. Har norske myndigheter en plan for å beskytte oss mot denne typen korrupsjon i andre land?
Jeg gjør oppmerksom på at grunnloven og menneskerettighetene står og bør stå over enhver smittevern lov.
Jeg ønsker også å vite hvorfor en smittevern lov brukes som forklaring på grunnlovsstridige forslag?
Dette er ikke en lovendring jeg støtter og et slikt "sertifikat " dere foreslår har ingen plass i et demokrati.