Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg stemmer nei til koronasertifikat.

Som kronisk syk har jeg opplevd en rekke alvorlig reaksjoner på ulike medikamenter, og å ta vaksinen er uaktuelt for meg på grunn av fare for anafylaksi og reaksjoner som vil utgjøre risiko for liv og død. Om koronasertifikat blir innvilget og skal brukes for å få lov å oppholde seg og ferdes i samfunnet, vil jeg (og mine medpasienter) oppleve diskriminering.

Min helse er mitt valg og mitt ansvar, og hvis dette koronasertifikatet blir innvilget vil det bli et enormt press og for mange oppleves som tvang å ta en vaksine som potensielt kan svekke en allerede svært svekket livskvalitet på sikt - og i verste fall være livstruende med mine kjente og komplekse alvorlige reaksjoner på ulike medikamenter.

Samtidig vil jeg ikke kunne leve normalt, oppholde meg i det offentlige rom og ferdes i samfunnet, hvilket jeg har like mye rett til og behov for som alle andre. Det oppleves diskriminerende og sånn ønsker vi ikke å ha det i et land der inkludering og frihet burde være i fokus.

Jeg stemmer NEI til koronasertifikat da dette er alt for inngripende i den enkeltes helse og liv og bidrar til press og diskriminering.