Høringssvar fra Kärstin I Trygg

Dato: 11.05.2021

Nei til innføring av koronapass. Jeg mener dette vil kunne føre til økt diskriminering blant folk, samt at det griper inn i vårt privatliv. Jeg mener også dette vil gå på bekostning av våre grunnleggende menneskerettigheter og likestillingsprinsipper.