Høringssvar fra Hildegunn Ligaard

Dato: 12.05.2021

Jeg ønsker ikke koronasertifikat eller -pass. Innfører vi det, har vi i praksis vaksinetvang, og en udemokratisk forskjellsbehandling av befolkningen. All den tid vaksinene ikke er ferdig utprøvd, og kun midlertidig godkjent, er det helt uforsvarlig at folk skal tvinges til å innta en medisin som det allerede nå er knyttet så mye usikkerhet til.

Det er generelt strenge regler for å tvangsbehandle i Norge, men nå brytes det mot dette dersom et slikt pass eller sertifikat vedtas.

Hvor er etikken i dette, både medisinsk og menneskelig? Dette strider mot menneskerettighetene og mot retten til å bestemme over egen kropp, og retten til å kunne takke nei til behandling.