Høringssvar fra Benjamin L. Vidmar

Dato: 10.05.2021

NEI TIL KORONAPASS/SERTIFIKAT

Vaksinene er nye, og er ikke endelig godkjent til bruk på mennesker. Med to innsprøytinger kan man dessuten fortsatt smitte andre.

Jeg er imot vaksinepass på bakgrunn av at disse manglene og fordi det er etisk problematisk at det skal benyttes som et substitutt for gjenåpning av samfunnet. Et åpent demokrati har aldri før krevd fremvisning av personlige helseopplysninger for at man skal kunne leve helt vanlige liv.

Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Frie mennesker og vaksinepass går ikke sammen. Å fravike menneskerettighetene til fordel for rettferdighetsprinsippet vil utfordre hele ideen om hva det vil si å være menneske. Dagens vaksiner mot Covid-19 har betinget godkjenning, og kan og skal heller ikke gis til mindreårige. Utestengelse av barnehagebarn fra barnehagen på bakgrunn av at foreldrene vil beskytte barna fra å ta en lite utprøvd vaksine, er fullstendig uetisk og er ikke et rettssamfunn verdig.

Nei til koronasertifikat i Norge.