Høringssvar fra Lucia Marina Bacca

Dato: 07.05.2021

Hei mitt navn er Lucia Marina Bacca

Jeg sender inn mine meninger her om saken:

Å innføre et særskilt covid-19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idé som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn.

Vi er ikke tjent med å innføre et passerseddel-samfunn. Det er også viktig å påpeke at fra ett medisinsk faglig perspektiv er disse vaksiner langt ifra ferdig forsket på, da de elegant hoppet over dyreforsøk eller langtidsstudier på mennesker (10 + år) for å avdekke skadevirkninger, særs de som kommer til syne flere år etter vaksinasjon. De bør heller ikke gå under fanen vaksine ettersom de baserer seg på eksperimentell syntetisk RNA- teknologi / genterapi som IKKE oppfyller kravene til en vaksine. Vaksinene bør heller omtales som et nytt RNA medikament med uante langtidsbivirkninger.

Det at selskapene som har produsert dem har kontraktsfestet at de ikke skal stå til ansvar for bivirkninger er i seg selv alvorlig i dette tilfelle når vaksinene er hurtigutviklet og hoppet over langtidsstudier. Det må derfor forventes at mange mennesker ikke vil ta disse vaksiner av frykt for senskader som kan komme mange år senere.

Da blir det helt feil å innføre ett vaksinepass som ett pressmiddel for at folk skal få tilbake sine grunnleggende friheter som å kunne reise og leve normale liv

Disse vaksiner er ett gigantisk eksperiment på folket og når det ikke er avdekket langtidssenskader er det helt feil å innføre ett vaksinepassordning som fører til ett todelt samfunn. Et vaksinepass er intet mindre enn et medisinsk apartheid. Det er mange mennesker som ikke vil ta vaksinen, men tar den fordi det ligger ett pressmiddel under om at hvis enn ikke tar vaksine så får enn ikke hverdagen sin tilbake. Folk føler seg holdt som gisler.

Det vil være diskriminering av oss som ikke ønsker å være med på dette vaksine-eksperimentet og det er vanskelig å se på dette som ikke noe annet enn å innføre tvangsvaksinering og det bryter med grunnleggende menneskerettigheter og Nurnbergkoden.