Høringssvar fra Jørgen Fordelsen

Dato: 10.05.2021

Forslaget om å innføre en innenriks passerseddel i form av "koronasertifikat" går i direkte strid mot folkerettslige prinsipper, grunnlov, menneskerettigheter og ikke minst går det imot Nurenbergkodeksen. Nasjonalt administrerte og globalt/EU integrerte digitale "sertifikater" med biometriske og demografiske detaljer som knyttes til våre handlinger er uten tvil et autoritært redskap som hører hjemme i totalitære regimer. Det er alarmerende at departementet igjen velger å gå imot anbefalinger og fra faginstanser som FHI og WHO og avfeier de sterkt problematiske aspektene ved å innføre en moderne form for digital passerseddel.

Vaksinene er hasteutviklet, hastegodkjent og under testfase frem til 2023. Allerede har man sett langt mer alvorlige vaksinebivirkninger enn det som ble forespeilet av produsentene, og flere av vaksinene har pga dette blitt tatt ut av bruk fordi ulempene overgår fordelene. [1] [2] Å belønne/straffe de som tar/ikke tar medisinsk testing og eksperimentell behandling med grunnleggende menneske- og borger-rettigheter er etisk og moralsk uforsvarlig. I århundrer har våre forfedre kjempet, sloss og ofret alt for å gi oss de rettigheter og friheter som nå trues av smittevernsregimet departementet til motsetning av hva faginstansene, medisinske og juridiske, står for.

At et slikt autoritært og teknokratisk forslag er ren hvitvasking og snikinnføring av fremtidsutsiktene elitene i World Economic Forum skisserer, hvor Erna Solberg forøvrig er fast inventar og støttespiller, bl.a gjennom publiseringene "The fourth Industrial Revolution" og "Covid-19: The Great Reset" - er også et underkommunisert tankekors i denne kontekst.

Koronasertifikat slik som foreslått fra departementet og regjeringen bør under ingen omstendigheter innføres.

Jørgen Fordelsen

[1] https://www.fhi.no/nyheter/2021/astrazeneca-vaksinen-tas-ut-av-koronavaksinasjonsprogrammet-i-norge/

[2] https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/fhi-janssens-koronavaksine-b%C3%B8r-ikke-tas-i-bruk-i-norge-n%C3%A5/ar-BB1gyKca