Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Corona-pass bør ikkje gjennomførast.

Ei slik ordning vil kunne skape eit lagdelt samfunn, og dermed skade den fellesskapsfølelsen og gjensidige tilliten det norske samfunn er bygga på.