Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Det er helt forkastelig å innføre indirekte vaksinetvang på denne måten. Det er uverdig for en stat som Norge som påstår å bry seg om menneskerettigheter, å sette i gang med et så autoritært tiltak.

Undertegnede er sterkt i mot disse endringene i smittevernloven.