Høringssvar fra Per-Gunnar Skotåm

Dato: 10.05.2021

Jeg har sterke innsigelser på at det innføres et vaksinepass. Jeg vil minne om at friske mennesker ikke smitter andre. Innføring av vaksinepass endrer på dette og vil sterkt begrense friske menneskers rett til bevegelse i samfunnet.

Den eksisterende smittevernloven regulerer hvilke hensyn og begrensninger syke mennesker må ta i sitt sosiale bevegelsesmønster. innføring av et vaksinepass blir en for totalitær inngripen i menneskers liv.