Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Hei,

Hva er det vi driver med?

Hva er det som skjer rundt oss nå? Hva er grunnen til at vi skal skape større og større avstand mellom menneskene som baseres på frykt, frykt og atter frykt? Avisene skriver det dere vil at de skal skrive. Dette har blitt en stor ball av kun av masse mørk energi.

Når det er sagt, så har vi mennesker rettigheter. VI har en GRUNNLOV som forteller om våre menneskerettigheter. Vi finner oss ikke i denne forskjellsbehandlingen som nå skjer. Dere prøver å splitte opp Norge, skape splid. De som har tatt vaksinen og de andre som ikke har gjort det. Hva er dette et forsøk på?? .

Koronasertifikat er et brudd på Norges grunnlov og et angrep på menneskers frihet til selvbestemmelse over eget liv.
Det er også et brudd mot personvernet og sikkerheten mot innsyn fra andre i personlig legejournal som er kun en sak mellom pasient og lege. Det finnes heller ingen dokumentasjon på at Sars covid19 viruset er isolert og enhver kritisk diskusjon eller spørsmål avvises av regjeringen og media i en så stor grad siden 12 mars 2020 frem til i dag mai 2021. Flere har krevd å se tallene det baseres lock down ut i fra, men så langt har vel de største årer blitt tatt i bruk for å ro seg langt unna det svaret.
Vi som bor i Norge har rett til å bli hørt FØR slike overtramp blir trekt nedover øra på alle mann.

Vedlegg