Høringssvar fra Arne Øystein Lorentzen

Dato: 07.05.2021

En ikke utprøvd vaksine kan ikke gi ģrunn for noe lovgitt sertifikat.