Høringssvar fra Alf Olav Bøe

Dato: 06.05.2021

Regjeringen trenger og vurdere sin stilling og stand etter det er avslørt at WEF og NWO og FN med WHO er grunnen til hysteriet ingen har klart og analysere viruset som er det største folkebedrag i gennom alle tider. Dere er skyldige i folke mord med MRNA vaksine som er et brudd pa Nunberg koden fra 1947 der ingen skal tvinges til vksinering eller andre ting. Som forksepel vaksine pass det vil gi forskjellsbehandlig og føre til vaksine press det vil jeg fra be meg at dere gjør om so er vil dere bli fengslet !!!