Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Koronasertifikatet skaper et skille mellom de som er såkalt «beskyttet» og de som ikke er det.

Den enkelte må kunne ta helsemessige valg for seg selv, og ingen skal diskrimineres eller segregeres basert på deres valg og personlige helseopplysninger.