Høringssvar fra Jan Petter Eikenes

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Ved innføring av vaksinesertifikat mener jeg det er grunn til å frykte at det norske samfunnet vil bli delt inn i to (hoved)grupper, der den ene gruppen bestående av "ubeskyttede personer" vil oppleve en statlig iverksatt diskrimineringspolitikk som bryter med menneskerettighetene.

Faren for at uvaksinerte mennesker som gruppe med tiden kan bli stigmatisert, marginalisert, avhumanisert eller direkte uønsket av majoriteten, er etter mitt skjønn for stor til at dette er en klok vei å bevege seg inn på.