Høringssvar fra Ole Andreas Jødestøl

Dato: 06.05.2021

Svartype: Med merknad

Et klart NEI til koronasertifikat