Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 10.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er sterkt imot et slikt sertifikat, det er brudd på grunnleggende rettigheter og krenker folkets frihet.