Høringssvar fra Dan Abera Daba

Dato: 06.05.2021

Nei, nei og atter nei! Jeg vil ikke være med på diskriminering og forskjellsbehandling, hverken som lov eller ei.

Jeg bor i et land der det skal være likestilling, ytringsfrihet og rett til å velge hva man ønsker å injisere i kroppen uten at man blir "bøtelagt" og tatt ifra en rettigheter og muligheter andre får på grunn av deres valg. Spesielt i dette tilfellet.

Vi er alle forskjellige personer med forskjellige ønsker, og ingen andres bestemmelser skal gå på bekostning av alle andre slik det blir prøvd på her.

Nå må vi ta et skritt tilbake, puste inn og ut, og tenke seg om to ganger før man gjør noe dumt som forårsaker større ringvirkninger! Butterfly effekten er her til å ta på. Jeg setter foten min ned her og brøler ut at jeg nekter å la meg bli kontrollert på denne måten. Vi skal finne løsninger som gagner alle! Ikke bare en del! Jeg er verd like mye som hvem som helst andre! Og det er ikke diskuterbart!

Vi har gått gjennom mye unødvendig allerede.

Med vennlig hilsen

Dan A. Daba