Høringssvar fra Aud Sveen Nygaard

Dato: 12.05.2021

Vaksinene er eksperimentelle. Ingen av de foreliggende vaksinene er ferdige med sine testperioder, ingen av dem er godkjent på permanent basis. Noen av dem, slik som de som er bygd på mRNA-teknologien representerer dessuten en teknologi som aldri er prøvd ut før, og som man ikke kjenner rekkevidden av. Ved å tvinge folk til å ta dem likevel gjør man mennesker til prøvekaniner, som bokstavelig talt forsøksdyr i et gigantisk eksperiment. Dette bryter med Nürnbergkodene, som nettopp var utviklet som et kraftig svar på og forsvar mot de forbrytelsene legemiddelindustrien og staten i nazi-Tyskland gjorde seg skyldige i.

Nürnbergkodene sier blant annet:

1. Det frivillige samtykke fra mennesket er helt essensielt. (informert samtykke) Det betyr at personen som er involvert skal ha juridisk kapasitet til å gi sitt samtykke uten inngrep av noe element av makt, svindel, svik, tvang, eller annen skjult form for tvang. Personen bør også ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse for elementene i emnet som er involvert for å gjøre det mulig for personen å ta en opplyst beslutning. Det sistnevnte elementet krever at før eksperimentets godkjennelse, skal det gjøres kjent for vedkommende arten, varigheten, og formålet med eksperimentet, metoden og måten eksperimentet skal gjennomføres på, alle ulemper og farer som kan forventes, og effektene på helsen eller personen som kan komme av personens deltakelse i eksperimentet.

Etter Nürnbergkodene skal ethvert individ ha rett til å nekte å delta i et medisinsk eksperiment uten at det får noen som helst konsekvenser for vedkommendes frihet eller rettigheter.

På bakgrunn av dette må forslaget om innføring av vaksinepass forkastes.