Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123646

Dato: 06.05.2021

Å innføre et særskilt covid 19 vaksinepass med utvidede bruksområder er en dårlig idet som vil føre til diskriminering, og det vil kunne drive utviklingen fra et åpent og tillitsbasert samfunn til et kontroll- og overvåkningssamfunn. Vi er IKKE tjent med å innføre et passerseddel samfunn.