Høringssvar fra Industri- og næringspartiet (INP)

Dato: 10.05.2021

Industri- og Næringspartiet stiller seg skeptisk til den korte saksbehandlingstiden og de gjennomgåtte forundersøkelsene.

Vedlagt vårt innspill

Mvh

Bjarte Helland

Vedlegg