Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Angående koronasertifikat.

Dette lovforslaget er høyst betenkelig ,av flere grunner.

Man begrunner forslaget med en trinnvis gjenåpning av samfunnet.

Man skyver her befolkningen og næringslivet forran seg i argumentasjonen som om disse er forslagsgivere.

Jeg ser på denne argumentasjonen som en videreføring av regjeringas splitt og hersk politikk.

Det er ingen av overnevnte som har fremmet et slikt drakonisk forslag for normalisering av samfunnet.

Dette er heller en kopi av tidligere planer utformet i bla. EU ,år tilbake.

Regjeringa spiller ikke med åpne kort, men skyver grensene og folket i den retningen som er tjenlige for et styresett vi vanligvis ikke vil sammenligne oss med.

Dette gjøres på en sterkt manipulativ måte.

Etter statsråders offentlige blemmer som ga sterke signaler om at hele befolkningen må vaksineres, måtte de senere ut å demantere " at vaksinering er frivillig" dette var i 2020

For kort tid siden signaliseres det at et vaksinepass er på Vei og samme statsråd sier nå at folk må sette seg inn i konsekvensene ved å avstå fra vaksine, i den kontekst om " goder" for vaksinerte( vaksinepass)

I forslag om midlertidig endring av smittevernlov ,vet vi ikke hva vil innholde . Det blir som å be om en blankofullmakt til å fylle inn hva som helst, etter at overskriften på en paragraf er vedtatt.

Her har regjeringa drevet og driver med et press til å vaksinere befolkninga med en vaksine som har en betinget godkjenning.

Dersom politikere ikke skjønner hva det betyr,eller ønsker å dekke over realiteten av en slik status , så kan det opplyses om at dette er en eksperimentell behandling på en genteknologisk plattform som befolkninga er utsettes for.
Jeg går utifra at Regjeringen har oversikt over de dødsfall og bivirkninger som er registrert i Norge til nå.
La meg få minne om at I 2009 ble de 10 vaksine dødsfallene omtalt som en skandale.

Det er snart 8000 registrerte dødsfall i EU samt over 300 000 Bivirkninger.

Regjering med helsemyndigheter går ut med at vaksinene er trygge og effektive.

De viser allerede nå noe annet enn det, jamfør tall fra inn og utland om.

I tillegg kan en ikke gi et eksakt svar på effekt for tidligst 2023

Med coronasertifikat som gulrot ,skal befolkninga tro at vaksinering er lettelser og rettigheter basert på grunnlov og menneskerettigheter skal "tilbakeføres".

"Goder" og " fordeler" for vaksinerte...her ser vi igjen manipulering og designer ord som korona sertifikat

Det mangler bare en viss hilsen som var obligatorisk fra 1940-45

Regjeringa ser ut til å være lite løsningsorientert der en må kopierer Dannmarks regjering og andre globalistorienterte organisasjoner .

Regjeringa har nå styrt Norge etter dekret i over 1 år , basert på økt testing og derav økte smittetall. For det er jo "smittetallene "som styrer og ikke antall syke og døde.

Regjeringa har allerede misbukt smittevernloven ved å definere sars- cov 2 som en allmennfarlig sykdom.
Det er den ikke.

Jeg stiller meg også undrene til Solbergsregjeringens rundhåndete donering til vaksineutvikling i fjor.

Her har Regjeringen med stor Iver satset på en hest fra starten av.

Det har siden i fjor vært dokumenterte og effektive kurer mot " covid"19

Hvorfor frigis ikke dette som behandlingsprotokoll for syke?
allerede her faller begrunnelse for bruk av smitteverlov bort.

Det samme gjør begrepet Pandemi som ble endret i 2009 som Norge gjennom avtaler har forpliktet seg et samarbeid med WHO når Pandemi alarmen går.

Regjeringen har brutt grunnlov og menneskerettigheter på løpende bånd siden mars 2020 og man er ikke åpen på sine beslutninger .

Det synes å være symptomatisk til Solberregjeringen.

I tillegg er Erna Solberg nøye med å stigmatisere kritiske stemmer .

Med et veloppdragent og godt instruert pressekorps så har regjeringen skapt splittelser i befolkninga.

Her står myndighetspersoner å direkte lyver og hopper bukk over rettstaten.

Informert samtykke , nurnberkodeksen burde denne regjeringa ta et dypdykk i.

Det kommer ihvertfall ikke fram ovenfor befolkninga når myndighetspersoner promoterer vaksinen eller i det praktiske når folk blir innkalt( "får tilbud") om vaksinering.

Altså ingen informering om at du nå er med i et eksperiment og hva det innebærer før nåla settes i muskelen.

Folk er drevet fra skanse til skanse og tror de vil få sin " frihet tilbake" med vaksine skuddet

Folk skal drives fra skanse til skanse for å kontinuerlig drive med testing.

Noen vil sågar betale for naturlig immunitet..

Et koronapass vil føre til segregering og et samfunn vi ikke ønsker.

Invadering av privatliv og helseopplysninger

Dette dreier seg ikke om smittevern.

Bruk pengene på noe mer fornuftig, rust opp helsetjenesten og sørg for bedre medisinsk behandling og oppfølging av de som måtte bli syk.

Vi er ikke medlemmer av EU men tilsynelatende er vi det i praksis, der argumenter for å legge til rette om forordning som kommer fra EU i Juni...

Denne regjeringen viser gang på gang en udemokratisk styring av Norge der en allerede har bestemt seg på bakrommet og så får en " tråkle det sammen underveis"...

Denne regjeringen misbruker det norske folks tillit og verdier som drevne svindlere.

Jeg og mange fler sier nei til dette " sertifikatet" som ikke har en annen funksjon enn å innføre digitalt diktatur.

76 år siden frigjøringa, få tidsvitner igjen fra en historie som Erna Solberg ikke hedrer.

Den stortingspolitiker som gir sin tilslutning til dette forslaget vil bli rettsforfulgt.

Dette er ikke vår nasjon verdig , velg hvilken side av historien du vil stå på.