Høringssvar fra Ole Tom Pettersen

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Forslaget bryter med Grunnloven, EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjonen, vår anm. red:) og EØS-avtalen når ikke Stortinget skal fastsette absolutte krav til hva et sertifikat skal brukes til og hva det ikke kan brukes til.

Departementet underkommuniserer på hvilken måte et koronasertifikat griper inn i retten til privatliv, tanke-, samvittighets- og religionsfriheten, forsamlings- og forbudet mot diskriminering.
Notatet foreslår innføring av en legitimasjonsplikt, og bryter dermed med retten til å ferdes anonymt