Høringssvar fra Ole Magnar Nilsen

Dato: 07.05.2021

Ett koronasertifikat vil resultere i ett splittet samfunn der visse deler av samfunnet, inkludert aktiviteter vil være utilgjengelig for deler av befolkningen. Det faktum at en slikt påfunn i det hele tatt er oppe til høring er urovekkende.

Ett slikt sertifikat vil bare være starten på en segregering og form for overvåkning vi i dag ser resultatet av i Kina, men det er vel også planen.

Jeg er i mot en slik plattform for undertrykkelse, men historien har vist gang på gang hvor svak mennesket er mot autoritetens agenda.