Høringssvar fra Camilla Størseth

Dato: 11.05.2021

Jeg ønsker ikke en innføring av koronasertifikat.

Et slikt sertifikat vil føre til splid og polarisering i befolkningen, og gi grunnlag for diskriminering.

Det vil føre til innskrenket individuell frihet for de som ikke ønsker, eller ikke har mulighet til å ta vaksine av ulike årsaker.

Det strider mot menneskerettighetserklæringa fra 1948 og vil føre til at man ikke lenger har et fritt land eller demokrati.

Det bryter med Nürnbergkodeksen som skal sikre at det ikke skal gjøres medisinske eksperimenter på mennesker, uten at det foreligger et informert samtykke.