Høringssvar fra Espen Olaisen

Dato: 08.05.2021

Ikke for noe som helst koronasertifikat og overvåking av dette. Det strider med menneskerettigheter og generelle frihetsprinsipp. Hva er neste tvang som skal komme om vi setter enda mer tvangspresedens i samfunnet?