Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er imot vaksinepass eller koronasertifikat.

Dette lovforslaget bryter med Den Norske Grunnlov, kapittel E-paragraf 92-113.

De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1,3,12,13,18 og 30.

Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl Vedl. 1.

De vaksiner som danner grunnlaget for det foreslåtte vaksinepasset eller koronasertifikat, er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker.

Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse, bryter med Nürnberg kodeksen.