Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Det er fohold rundt aktuelle vaksine kandidater som gjør at det er legitimt å avstå fra denne. Dette er knyttet opp mot potensielle uønskede senvirkninger etter injeksjon.

Rettigheter som borger må ikke underlegges restriksjoner basert på begrenset medisinsk fagkunnskap som er tilfellet her