Høringssvar fra Mickael Johansson

Dato: 06.05.2021

Det skremmende og høre att det er ens en tanke att diskrimenere ulike folkegrupper.Vi som lest lit historie fikk med seg vad som hende .Ulike folk ble satt opp mot varann,og hatet vokste. Akkurat som nå da folk blir hengt ut pga ulike tanker og meninger !

NEI TIL VAKSINE PASS !

JA TIL MENNESKERETTIGHETENE!

JA TIL FRIHET MENNESKE RETTIGHETER!