Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 11.05.2021

Svartype: Med merknad

Nei til koronasertifikat.

Jeg finner det merkelig at det i heletatt diskuteres en slik diskriminerende handling fra våre folkevalgte.

Hvordan kan regjeringen våge å prøve å opprette ett segregeringsamfunn og straffe sine borgere, etter all tillitt vi nordmenn har vist. Her sitter barn og familier i konkurser, og fattigdom etter dugnad som alle og enhver har bidrat til uten å sette spørsmålstegn til det.

Frihet er ikke noe regjeringen eier over ett enkelt individ. Våre kropper er våre. Dette er ett overgrep på friske mennesker, og de som ikke tåler vaksinen. Hvilken rett har gitt dere politikere lov til å ta ett annet menneskes frihet, vår føderett, eie den og late som det er en gode og ett privilegium. Vi bor i NORGE. Dette er en skam, og ligner diktatur.

La meg minne på at i grunnloven står det at Norske borgere har rett til å bevege seg i riket fritt, og returnere til sitt hjemland.

WHO har sagt nei, USA har flere stater som har sagt nei, og EU resolusjon har også sagt nei, og kommet med sin uttalese om at det ikke under noen omstendighet skal presses, trues eller diskrimineres på noen måte om man ikke er vaksinert, vaksinen er frivillig. Dette er hastegodkjente vaksiner uten tilstrekkelig dokumentasjon og bivirkningene er langt ifra godt dokumentert. Testingen av vaksinene før endelig godkjenning, varer frem til 2023, det vil i praksis bety at vi er testpersoner i ett massevaksinasjonsprogram under tvang.

Dette er uetisk og ett brudd på Nürnberg koden. Dette er "frivillig" tvang, og uten tilstrekkelig dokumentasjon kan man ved denne tvangen risikere i værste fall at mange blir syke, og mange flere dødsfall vil forekomme, slik som under Svineinfluensa vaksine skandalen i 1978 og i 2009.

Nei til koronapass. Dette er en skam mot befolkningen, og vårt vaksineprogram er basert på tillitt, og har høy oppslutning. Ikke tvang, press og diskriminering av skattebetalerne, det norske folk, barn og unges frihet og ett brudd på menneskerettighetene.