Høringssvar fra Britt Arnessen

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Høringssvar

NEI TIL VAKSINEPASS

Jeg sender svar på denne høringen om innføring av vaksinepass for å meddele regjeringen at jeg er høyst uenig og sterkt imot. Dette meddeles regjeringen uavhengig av min egen vaksinestatus. Historien har vist at midlertidige krisetiltak fort kan bli til varige endringer i samfunnet. Det er rett og slett ingen garanti for at vaksinepass ikke videreføres i en eller annen form. Det vil alltid komme nye sykdommer, det vil alltids være en «grunn» til å bruke vaksinepasset hvis det er det man har ønske om. Det vil føre til et todelt samfunn, der staten har mulighet til å utøve uforholdsmessig tvang og innflytelse overfor enkeltpersoners helsevalg. I neste omgang vil dette går utover norske borgeres tillit til staten, til borgernes forhold til hverandre, og samholdet i samfunnet. Vaksinepasset introduserer et helt nytt element i hvordan vi tenker om våre grunnlovsgitte rettigheter. Jeg vil overlate denne verden til den neste generasjon, med de samme friheter og rettigheter som jeg selv har nytt så godt av som norsk statsborger. Å innføre vaksinepass vil være et stort skritt i feil retning. Jeg vil derfor meddele regjeringen at jeg, som norsk skattebetaler, demokratisk deltaker og medmenneske IKKE gir mitt samtykke til å innføre vaksinepass i Norge nå eller i fremtiden.

Hilsen Britt Arnessen, pensjonist