Høringssvar fra Berit Eugenie Martinsen

Dato: 11.05.2021

Stopp vaksinepass! Det er uetisk å rangsjere mennesker ut i fra en medisinsk status. Det er til å gråte av, hvilke klasseskiller som oppstår i samfunnet. Dette er trist, jeg håper at dere våkner før det er for sent, for da blir vi ødelagt som mennesker!!!