Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg vil ikke ha koronapass! Det skaper splid og segregering. Dette er starten på noe forferdelig.