Høringssvar fra Berit Oftedal

Dato: 05.05.2021

Til Regjeringen

Når ble det bestemt at dere kan bryte Grunnlov, Menneskerettigheter og Nürnbergkonvensjonen? Når ble det bestemt at det skulle være så kort høringsfrist for dette forslaget?

Hva med vår personlige frihet? Våre egne valg? Vår rett til å bestemme over eget liv? Er alt dette bare ha-ha-ha og ikke noe dere gidder lese/bry dere om? Hva betyr det at stadig flere av oss mister tiltro til de såkalte demokratisk valgte representantene/organene de representerer? Betyr det noe? HVA?

Jeg er en pensjonert norsk dame, har jobbet for alt jeg har trodd på i Norge i hele mitt liv, både her hjemme og innen såkalt uhjelp i felt. Jeg har aldri vært med i noen ekstreme grupper og mener at ordet konspirasjon har utslitt sin rolle, misbrukt som det har blitt. Nå er jeg dypt bekymret for vår fremtid. Jeg klarer ikke sitte og se på at alt vi har trodd vi har oppnådd etter både kriger og innen kamp for rettigheter, bare skal stykes over og bli ikke-gjeldende.

Hva tenker dere å erstatte dette med? Hva slags statsform kan man se for seg i en slikt scenarie?

I går var saken om et evt koronasertifikat oppe i Stortinget. Nå skal saken/forslaget ut på høring.
Regjeringen krever og krever...og forventer at vi nikker til alt. Men hva gir dere oss som gjør at vi blir mer positivt innstilt til det dere kommer med? Får vi se rapporten fra koronakommisjonen? Får vi se tall på hva nedstenging har kostet i kroner og øre i form av tapte inntekter fra serveringsbransjen og arrangører av kulturtilbud? Får vi se noen konsekvensanalyse gjort før de ga grønt lys til alle de utenlandske vindkraftprofitørene? Får vi vite hva som var i de famøse slettede-ved-en-feil sms'ene og annen dokumentasjon som må ha vært i ømløp da NHI fikk bestemme over Norge og våre lover? Får vi borgere, som holder politikerstaben med en stadig økende lønn, innsikt i hva de driver med? Jeg mener innsikt i vesentlige ting vi ønsker å få innsikt i? Som eksemplene jeg har nevnt ovenfor?

En liten påminning: "7.3 with respect to ensuring a high vaccine uptake:

7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is not mandatory and that no one is under political, social or other pressure to be vaccinated if they do not wish to do so;
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated;
7.3.3 take early effective measures to counter misinformation, disinformation and hesitancy regarding Covid-19 vaccines;
7.3.4 distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines, working with and regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation.