Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Vedr. "koronasertifikat" for norske statsborgere

Jeg stiller meg svært kritisk til innføring av et vaksinesertifikat og henviser til Europarådets resolusjon 2361 pkt 7.3.2 hvor det framkommer at ".... ingen skal diskrimineres for ikke å ha blitt vaksinert, (enten) grunnet mulig helserisiko eller for at man ikke ønsker å vaksineres."