Høringssvar fra Gunnar Sortland

Dato: 06.05.2021

Regjeringa

Eg er sterkt i mot innføring av koronasertefikat. Dette minner om passersetlane nazistane innførte under krigen. Ein slik kontroll av innbyggarane er å ta frå dei "ulydige" verdigheit og fridom, stikk imot menneskerettane. Så kva balar de med? STOPP NO MENS LEIKEN ER GOD.

Gunnar Sortland

Dalvegen 20

6906 Florø