Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 103330

Dato: 06.05.2021

Som en frisk person som ikke har behov for covid-vaksine synes det meget urimelig m koronasertifikat som i ytterste konsekvens kan hindre meg i å utføre jobben min. Dette skaper virkelig mistillit til myndighetene her til lands som nå legger seg på en linje m myndigheter vi ikke ønsker å sammenlikne oss med. Nei til koronasertifikat så lenge vaksinen er frivillig.