Høringssvar fra Marc Weilandt

Dato: 11.05.2021

Vaksinene er hastet utviklet og ikke godkjennt. Den gikk ikke gjennom de normale testprogrammer og fikk bare en foreløpig godkjenning i EU/EØS (og også USA) og er fortsatt i en eksperimentell fase (som slutter for de fleste vaksiner i 2023, f eks 6. April 2023 for BioNTech Pfizer)

Vi vet ingenting om langtidsbivirkninger og det ble allerede mange alvorlige skader registrert (se bla. siste rapporten fra legemiddelverket, eller EMA). Man riskerer enna flere alvorlige langtidsskader.

For de forskjellige vaksiner er fortsatt i eksperimentell fase, ville en sertifikat bryte mot den Nürnberg koden (nr. 1), som ble etablert etter andre verdenskrig for å forhindre eksperimenter med mennesker. I tilleg er det mot “The Universal Declaration of Human Rights” art. 7, art. 30 ifbm bla. art. 28 og art. 29.3.

Det er fortsatt tvilsom om vaksinen vil har en effekt. Landet med høyeste vaksineringkvote (mer enn 62%), Seychelles, gikk ifølge av en Bloomberg rapport og Hindustan Times rapport inn i lockdown igjen fordi altfor mye nye koronatilfelle ble registrert.

Pga nevnte ovenfor ville vaksinesertifkat eller vaksinepass føre til massive søksmål mot de ansvarlige og mot staten.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT04368728?view=results

https://www.hindustantimes.com/world-news/seychelles-world-s-most-vaccinated-nation-reinforces-curbs-as-covid-cases-rise-101620206992202.html