Høringssvar fra Martin Ellingsen

Dato: 12.05.2021

Dette vaksinepasset er uhensiktsmessig, da det vil kunne ha noen utilsiktede virkninger. Blant den delen av befolkningen som ikke ønsker å la seg vaksinere, noe som trolig er en stor del, vil dette vaksinepasset medføre et press for å utnytte den andre mulige måten å skaffe seg vaksinepass på; som vil si å pådra seg coronavirus naturlig.

Vaksinene har medført et stort antall dødsfall (156 personer per 4. mai. https://legemiddelverket.no/godkjenning/koronavaksiner/meldte-mistenkte-bivirkninger-av-koronavaksiner). Med et så stort tall, står man da mellom to valg, nemlig å ta risikoen ved å la seg vaksinere, eller å ta risikoen ved å pådra seg viruset. Dette er avhengig av i hvor stor grad vaksinepasset blir implementert.

Slik jeg ser det vil vaksinepasset tvinge folk til å ta beslutninger, jfr. ovenfor. Vaksinepasset er derfor kontraproduktivt, og er ikke forholdsmessig sett opp mot virusets utbredelse i Norge i disse tider. Det er heller ikke beviser for at vaksinering hindrer spredning, så da kan man undre seg over hva man skal med et vaksinepass. Stor oppsamling av mennesker vil da bare bidra med eksponensiell spredning og gi falsk trygghet. Det er også eksempler på at personer har blitt smittet etter vaksinering.

Dette forslaget bør skrinlegges, og det bør heller benyttes økt grad av målrettede tiltak der det er smitteklynger, og la befolkningen for øvrig være i fred.

Mvh

Martin Ellingsen