Høringssvar fra Lege Joakim Iversen

Dato: 12.05.2021

Ettersom koronavaksinene foreløpig bare har nødautorisasjon, fordrer bruken av dem på nåværende tidspunkt at pasienten har betydelig risiko for død eller komplikasjoner av covid19. Koronasertifikatet gjør i praksis flere grunnleggende friheter betingede. Grunnet gjentatt medieomtale av koronasertifikat, ser jeg at flere av mine pasienter velger å vaksinere seg av ikke-medisinske grunner, selv når det er kontraindisert. Koronasertifikatet utgjør altså et utilbørlig press på pasientene, i en slik grad at det oppleves som «frivillig tvang», og som da i enkelte tilfeller fører til utfall som ikke er forenlig med god medisin. Dette vil bli mer problematisk etterhvert som stadig yngre aldersgrupper tilbys vaksine. Koronasertifikat kan således medføre utilsiktede skadevirkninger.