Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Ett vaksinepass vil være en ekstrem innskrenking av folks frihet. Toppen av kransekaka i denne galskapen.

Vaksine er da ikke lenger i realiteten frivillig og det blir veldig fort en segregering av samfunnet.
Om en frisk 25 åring ikke ønsker å ta vaksinen bør det være hennes eget valg! Det er det ikke om hun får innskrenkninger i grunnlovsfestede rettigheter uten vaksinepass.

La de som ønsker det ta vaksinen og de som ikke ønsker det ta egen risiko over egen helse. Som forutsetningen var og bør være. Ingen tvangsvaksinering!