Høringssvar fra Audhild Bløe

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er imot koronasertifikat