Høringssvar fra Otto Bjelland

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg er mot innføring av sertifikat

Otto Bjelland