Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.05.2021

Svartype: Med merknad

Vaksinene som nå brukes mot corona har IKKE fullført de kliniske (Fase 3) testene - dette pågår til sent 2022/tidlig 2023. Noen inneholder mRNA teknologi som ikke er brukt så mye på mennesker over lengre tid. Flere profesjonelle reagerer også på mye bivirkninger (se f.eks. Doctors for Covid Ethics brever til europeiske helsemyndigheter, men det er mange andre), advarer om mulighet for problem med immunforsvar, ADE e.l.. Hva om det kommer frem alvorlige bivirkninger på lengre sikt etter stort antall mennesker er vaksinert ? Hvor mange vil dø pga vaksinene ? Hvorfor må de fleste vaksineres med eksperimentell vaksine for et virus med noen promille dødelighet - høyest for de allerede syke og gamle ? Noen vil lure på om det er annen agenda som ligger bak, ikke bare helse...

Vaksinepass vil fort bli en utvikling i retning av at en må ta en vaksine for å ha et mer normalt liv - i motsetning til å leve under restriksjoner/nedstengninger hvis en ikke er vaksinert. Dette kan fort bli et psykisk press for å delta i massevaksinering som på en måte blir et medisinsk eksperiment (siden fase 3 testene fortsatt pågår uten langvarige testdata) og et mulig problem i forhold til Nurnberg-kodeksen som ikke tillater medisinske eksperimenter uten samtykke.

Vil det å "vise papirene" bli et midlertidig løsning, eller vil det kunne utvides hvis det ved neste virussesong kommer nye virusvarianter/vaksiner ?