Høringssvar fra Kari Jevne

Dato: 12.05.2021

Er dette en nyinnføring av nazityskland?
Skal de uvaksinerte forsynes med gul stjerne også?
Og hvordan var det igjen med Nurenbergkodeksen?
Jo, nå husker jeg! De som under tvang behandlet andre medisinsk ble stilt til ansvar i Nurenberg.
Sånn var det, ja.
Nei til vakisnepass!
Kari Jevne