Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 07.05.2021

Svartype: Med merknad

"Før regjeringen går til aksjon og endrer lovgrunnlaget vårt, må en se på reelle fakta rundt covid sars-2-situasjonen. Det er fortsatt ikke lagt frem hele gensekvenser av viruset, som derfor er modellert in silico. Viruset kan behandles med medisinering; ivermectin, hydroxychloroquin og derfor er ikke behovet for vaksine tilstede. Vaksinen som er produsert, er eksperimentell og både vector- og mRNAvaksinen har manglende fartstid og godkjenninger for å bli regnet som en trygg vaksine. Vaksinen beskytter ikke mot smitte, overføring og bivirkninger er ukjent. Dyrestudier har hatt negative resultater og det har ikke lykkes å fremstille et godkjent produkt. At regjeringen går frem og behandler det norske folk som prøvekanin uten vitenskaplig grunnlag, er urovekkende. Bruken av PCR-testing, som bevist gir falske positive, for å legge frem statistikker over 'smittede, og spre fryktpropaganda stiller dere alle i et dårlig lys. Jeg krever at regjeringen behandler folket med den respekt det fortjener og åpner samfunnet igjen, da det ikke eksisterer den minste årsak til å la være.

Aldri noen gang i historien har friske mennesker måtte bevise at de ikke er syke. En pcr test avslører ikke sykdom, kun om det finnes rester av et gen som kan tilhøre et coronavirus.

Så fremt staten med regjeringen i spissen går inn for dette drakoniske regimet med coronapass, må de være klar over at de bryter med sedvane og naturlige menneskerettigheter.

De vil bli stilt til internasjonalt og lokalt ansvar for sine forbrytelser.

Høringssvaret må bli NEI. Dette sertifikatet vil gjøre forskjell på folk og deres muligheter og frihet. Det blir et sorteringssamfunn. Det er å ta fra friske mennesker sine grunnleggende rettigheter som fri bevegelse. Det skal ikke være nødvendig at mennesker må bevise at de ikke er syke for å beholde sine muligheter og frihet.

Dette skaper splid i folket og samfunnet.

Vær klar over følgende!

Dette lovforslag bryter med både Den Norske Grunnlov, kapittel E - §92 - 113.

De Internasjonale menneskerettigheter, artikkel 1, 3,12, 13, 18 og 30.

Diskrimineringsloven "Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, inkl. vedl. 1.

Vær også klar over følgende:

De vaksiner som danner grunnlaget for det planlagte vaksinepass, er samtlige kun nødgodkjente, eksperimentelle vaksiner som aldri tidligere er testet ut på mennesker.

Myndighetenes press mot befolkningen for å la seg injisere med disse, bryter mot Nürnberg-kodeksen. De ansvarlige vil kunne bli stilt strafferettslig ansvarlige og dømt for medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten.

Ansvarlige er både de som gir ordre og de som passivt eller aktivt medvirker til brudd på de ovennevnte lover og forordninger.

NEI TIL INNFØRING AV KORONASERTIFIKAT!

Vennlig hilsen