Høringssvar fra Kåre Steiro

Dato: 09.05.2021

Svartype: Med merknad

Det er ikke lov å innføre vaksinasjonspass. Det er ikke lov i forhold til vår Grunnlov og ikke lov i forhold til menneskerettighetene. Det er å frata oss vår selvfølgelige frihet når vi lever i et demokrati. Jeg sammenliner det med passersedl som mine foreldre måtte ha under krigen.

Og jeg sier et stort og rungende NEI til vaksinepass