Høringssvar fra Kjetil Alexander Saltnes

Dato: 08.05.2021

Svartype: Med merknad

Jeg gir IKKE samtykke til endringer i smittevernsloven for innføring av vaksinepass.

Det strider mot grunnloven og andre menneskerettstraktater siden det medvirker til tvang om vaksinering for å kunne leve et fritt liv og ferdes fritt. Forslaget er intet mindre enn forsøk på legalisering av et medisinsk apartheid regime.

De som medvirker til innføring av en slik lov er skyldig i grove brudd på nevnte lover samt Nürnberg traktaten, Unesco- og EU-kommisjonens retningslinjer mot innføring av vaksineringspress og vil stå strafferettslig ansvarlig.

Hilsen Kjetil Alexander Saltnes